Vilkår for brug

Denne hjemmeside er ejet af og drives af:

Kattegat Teknik ApS
Rolshøjvej 2
DK-8500 Grenaa
Tlf. +45 87 59 12 12 E-mail: mail@kattegatteknik.dk
CVRnr.: 10 07 67 65

 

Generelt

Nedenstående er vilkår i en juridisk aftale mellem dig og Kattegat Teknik ApS. For brug af denne hjemmeside gælder nedenstående vilkår samt den til enhver tid gældende lovgivning. Som bruger af hjemmesiden erkender du at have læst og forstået vilkårene, og at du accepterer vilkårene.

Kattegat Teknik ApS forbeholder sig ret til at kunne ændre vilkårene når som helst og uden varsel.

 

Kontohaver og bruger

Som kontohaver/-bruger hos Kattegat Teknik ApS accepterer og bekræfter jeg følgende:

  • At jeg er tilknyttet det oplyste CVR-nummer og firma samt at alle indtastede data er korrekte.
  • At jeg som bruger af Kattegat Teknik’s webshop har den fornødne fuldmagt til at kunne handle og bestille varer og ydelser på www.kattegatteknik.com.
  • At de bestilte varer er købt med henblik på anvendelse i erhvervsvirksomhed eller er til engrosvideresalg.
  • At der på www.kattegatteknik.com kan være utilsigtede fejl i priser, rabatter, lagertal, produktdata, og at varer kan være udsolgt eller udgået af sortimentet.
  • At bestillinger afgivet på www.kattegatteknik.com sker i henhold til Kattegat Teknik’s handelsbetingelser på www.kattegatteknik.com

Immaterielle rettigheder

Alt materiale på hjemmesiden tilhører Kattegat Teknik ApS. Indhold, herunder f.eks. tekst, grafik, billeder, logoer, ikoner, software og andet materiale (Materialet), der direkte eller indirekte er en del af websiderne, kan være beskyttet i henhold til både dansk og international ophavsret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning. Design og materiale er beskyttet ved dansk og international ophavsret og tilhører Kattegat Teknik. Uautoriseret brug er ikke tilladt og vil om nødvendigt blive retsforfulgt.

Du må som bruger ikke ændre i, sælge, udleje, udlåne, gengive, fremvise, offentligt fremføre, på anden måde helt eller delvist sprede indholdet af denne hjemmeside i offentlig eller kommerciel sigte, eller i øvrigt benytte indholdet på en måde, der alene tilkommer Kattegat Teknik ApS.

Ingen dele af indholdet må uden Kattegat Teknik’s samtykke videregives i nogen som helst sammenhæng, gengives eller i øvrigt benyttes på nogen anden webside eller i et netværk af computere, uanset om netværket er for en lukket kreds af brugere.

Links til andre websider

Websiderne kan indeholde links til tredjeparters websider. Disse links er alene indsat for din bekvemmelighed og indebærer ikke en anbefaling af indholdet på de pågældende websider. Kattegat Teknik ApS bærer ikke ansvaret for de pågældende websider, og brugen af disse websider sker på eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse

Brug af websiderne sker på eget ansvar og på egen risiko, og Kattegat Teknik ApS fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed. Websiderne kan indeholde fejl, unøjagtigheder og lignende. Produkttegninger af enhver art kan indeholde fejl for hvilke Kattegat Teknik ApS ikke hæfter. Websiderne kan endvidere blive udsat for nedbrud, således at websiderne i ubestemt tid vil kunne være utilgængelige. Kattegat Teknik kan ikke afvise, at der via websiderne eller de servere, der gør websiderne tilgængelige, bliver videresendt computervirus, eller andet skadeligt software, til dig eller andre, at der hos dig opstår fejl eller skader som følge af brugen af websiderne, eller at du i øvrigt lider skade eller tab som følge af brugen af websiderne. Kattegat Teknik kan heller ikke afvise, at en tredjepart helt eller delvist overvåger kommunikation i forbindelse med websiderne, eller at denne tredjepart uretmæssigt tiltager sig adgang til diverse oplysninger vedrørende dig.

Kattegat Teknik ApS fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab lidt af brugeren i forbindelse med brug af websiderne. Vort eventuelle erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder omfatte indirekte eller afledte tab af nogen art, herunder af driftstab, tabt avance, tabte besparelser, tab af data eller lignende.

Fraskrivelse af erstatningsansvar

Skulle Kattegat Teknik ApS, selskabets ansatte, repræsentanter, leverandører, agenter eller fysiske eller juridiske personer nævnt på websiderne som ansvarlige for dele af websidernes indhold, blive pålagt et ansvar, herunder erstatningsansvar, i forbindelse med din brug af websiderne, er du forpligtet til at skadesløsholde disse for ethvert tab (direkte eller indirekte), som de lider som følge af din brug, uanset baggrunden herfor. Din skadesløsholdelse af de nævnte personer omfatter tillige omkostninger til juridisk og regnskabsmæssig rådgivning samt domstolsbehandling, herunder sagsomkostninger.